Signerte kontrakt med entreprenør for bygging av Åsen – Helleskaret

Foto: Jan Petter Svendal

Byggestart på den to kilometer lange veien skal etter planen starte til høsten.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Åsen Helleskaret er en vei på to kilometer som skal binde Lysekloster og Drange tettere sammen, og samtidig gi bedre tilkomst til den nye motorveien (E39), mellom Os og Bergen.

I dag ble det klart at firmaet Bertelsen & Garpestad har fått jobben med å lage den nye veien på to kilometer gjennom i dag skogsterreng mellom Lysekloster og krysset til Drange og Lysefjorden.

Vestland fylkeskommune skal sammen med Bjørnafjorden kommune bygge den nye veien fra Åsen til Helleskaret for å knytte sammen Drange og Lysekloster til ny E39.

– Signeringen av kontrakten ble gjort ferdig i dag, også med representant for kommunen på plass, sier byggeleder Richard Johann Gangstøe til NyttiOs.no.

I tillegg til ny vei skal det bygges for trygg ferdsel for myke trafikanter med gang- og sykkelvei. Langs traseen kommer det også veilys.

– Entreprenør sier i dag at de vil starte med å gjøre klart i tiden fremover, og at de starter for alvor i august. Planen er at veien skal stå ferdig til sommeren 2025, sier byggeleder videre.

Prisen vil ligge på i overkant av 200 millioner kroner, og er altså et samarbeidsprosjekt mellom Vestland fylkeskommune og Bjørnafjorden kommune.

Totalt kom det inn åtte tilbud, det laveste på 143,5 millioner, og det høyeste på 202 millioner kroner.