Fare for at brua kan rase ut

Foto: Jan Petter Svendal

Statens vegvesen har stengt den historiske steinbrua på Bergstø for kjørande.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

Statens vegvesen har sperra den gamle steinbrua på Gamlevegen (Den stavangerske postveg) på Bergstø for all motorisert trafikk.

– Minst eitt brukar er øydelagt, og det er fare for at brua kan rase ut. Gåande må ferdast forsiktig, og ikkje krysse sperrebanda, melder Sigmund Bødal, senioringeniør ved Transportforvaltning vest i Statens vegvesen til Bjørnafjorden kommune.

Foto: Sigmund Bødal, Statens vegvesen