Husk båndtvangen fra 1. april

Med mindre du befinner deg i et av landets friområder for hund, må hunden holdes i bånd over alt fra og med denne dagen.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Lørdag 1. april trer den landsdekkende båndtvangen i kraft. Norsk Kennel Klub oppfordrer hundeeiere til å opptre ansvarlig og overholde båndtvangen.

Den ordinære landsdekkende båndtvangen strekker seg frem til og med 20. august (30.september i Bjørnafjorden kommune), og gjelder for alle hunder, uavhengig av rase, størrelse og brukstype.

Båndtvangen er innført for å beskytte velferden til vilt og deres avkom. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder skal derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden.

Dette er reglane hundeeigarar må rette seg etter når det gjeld bandtvang og fjerning av hundeavføring i Bjørnafjorden kommune

Hunden trenger å være hund
Naturlig atferd for en hund er å kunne løpe fritt. Dyrevelferdsloven sier tydelig at det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden skal kunne utøve naturlig atferd, men samfunnet må gjøre det mulig for eieren å gjøre dette.

Egne friområder for hund er derfor et viktig innslag i hundevelferden, og NKK vil arbeide for at flest mulig hunder skal få tilgang til dette. NKK mener at hver enkelt kommune skal vise et ansvar, og selv sørge for at de har et tilbud til hunder og hundeeiere. Særlig de kommunene som har utvidet båndtvangsreglene.

Politisk spørsmål

Jo flere som presser på, jo større er sannsynligheten for å bli hørt, slik at forholdene legges mer til rette for hund og hundeeiere.

– Inn mot kommunevalget i september forventer NKK at kommunene tilrettelegger for at 1,2 millioner hundeeiere og deres hunder får tilstrekkelig plass i sine lokalsamfunn. Det er viktig at kommunens politikere blir klar over, og forstår, behovet for god tilrettelegging for hund i lokalsamfunnet, sier NKKs generalsekretær Agnes Beate Steen Fosse.