To store kontroller

Foto: Jan Petter Svendal

Den ene hadde Statens vegvesen sammen med politiet.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Natt til torsdag hadde Statens vegvesen kontroll på E39 i Svegatjørn sammen med politiet.

Totalt var 64 kjøretøy innom kontrollplassen, og nok en gang ble det både bruksforbud og reaksjoner på tekniske mangler.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud på en teknisk mangel på defekt luftfjæring

Det ble ellers reagert på mangler på eksosanlegg og og ikke godkjent senkesett. Det ble og reagert på skadet nummerskilt og diverse lys.

Ett kjøretøy hadde ikke registrert foretak i fartsskriveren. Det var ellers greit på kjøre- og hviletid på de kontrollerte.

Syv bruksforbud
Også på dagtid torsdag hadde Statens vegvesen kontroll, og da var 38 tunge kjøretøy innom plassen.

Det endte ellers med syv bruksforbud, reaksjoner på teknisk og brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Ett bruksforbud for manglende dokumenter.
Ett bruksforbud for sjenerende lys i førerhytte
Ett bruksforbud for feilmerking ADR.
To bruksforbud for manglende lastsikring.
Ett bruksforbud for sikthindringer.
Ett bruksforbud for feil med utløserarm svingskive.

Tre  kjøretøy fikk teknisk mangelseddel.
En fører fikk to gebyr for to brudd  på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
En fører fikk to gebyr for dekk under lovlig mønsterdybde.
To førere fikk advarsler for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.