Vil lære innvandrerbarn å svømme

Ber om støtte fra midler som kommunen forvalter for staten på nærmere 80 000 kroner til gratis kursing av barna.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Bjørnafjorden Livredningsklubb har svømmekurs for barn på fire nivå, noe som i utgangspunktet koster 800 kroner per nivå, altså totalt 3200 kroner for fire nivå.

Nå vil Bjørnafjorden Livredningdklubb tilby kurs til innvadrerbarn, og dette skal være gratis, derfor søker de om støtte gjennom Bjørnafjorden kommune som forvalter penger for IMDI (integrering- og mangfaldsdirektoratet) til gratis svømmekurs for innvandrerbarn.

Mange innandrer/flyktningefamilier har ikke økonomi til å betale for disse kursene, og vi ønsker derfor å kunne søke om 8 friplasser til barn av flyktninger/ innvandrere hvert år de tre neste årene, melder klubben i en søknad.

De søker om å få dekket kostnadene til svømmekurs for totalt 24 barn over tre år, totalt 76 800 kroner, som skal dekke 28 kurskvelder for flyktninger/innvandrere til gratis svømmekurs.