Mistenker bevisst handling

Foto: Jan Petter Svendal

Vannskader i garderobe.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Fredag morgen var politi, brannvesen og kommunen ute på Nore Neset skule i forbindelse med en vannlekkasje.

Politiet var på stedet i går for å gjøre undersøkelser om dette kan være skadeverk og dermed et straffbart forhold.

– Det ble påvist en vannskade i garderobe som det kan være grunn til å tro at noen har forårsaket bevisst. Åstedsundersøkelse ble utført og forholdet er nå anmeldt, sier politioverbetjent Atle Birkeland.