Dette slo ikke godt an hos Statens vegvesen

Foto: Statens vegvesen

Det ble både bruksforbud og gebyrer under fredagens kontroll.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Statens vegvesen hadde kontroll i Svegatjørn denne fredagen. 45 tunge kjøretøy var innom kontrollplass, og det ble reagert på flere ting.

For mye stasj i vinduet, manglende vognkort og lastsikring, og det ble gitt flere gebyrer.

Bruksforbud
Ett kjøretøy fikk bruksforbud pga spesialtransport ulovlig tidsperiode
To kjøretøy fikk bruksforbud pga ikke medbrakt vognkort utalandske kjøretøy

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for lastsikring
Ett kjøretøy fikk bruksforbud på for mye gjenstander frontvinduet i siktsonen ( bildet)

Teknisk
Ett kjøretøy fikk teknisk mangel på skade i frontvinduet.
Ett kjøretøy fikk teknisk mangel på at nummerskilt var skadet og underkjøringshinder og div lys

Kjøre- og hviletid
Fem bilførere ble kontrollert på kjøre- og hviletidsbestemmelser her var alt i orden

Diverse gebyrer
Ett kjøretøy fikk et gebyr på 2250kr for ikke medbrakt kjettinger
En fører fikk vognkort x2 gebyr 1000kr