Bruksforbud og gebyrer

En kjørte uten yrkessjåførkomptanse.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Statens vegvesen hadde onsdag kontroll i Svegatjørn, og hadde 42 kjøretøy innom kontrollplass.

Hovedfokus var bilbeltebruk, men det endte med både bruksforbud, gebyrer og advarsler.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud grunnet dårlig merking om spesialtransport og et annet for avrenning fra fiskelast. Det ble også bruksforbud på grunn av manglende yrkessjåførkompetanse (YSK).

Tre førere ble kontrollert på kjøre- og hviletidsbestemmelser, en fører fikk 5 advarsler på kjøre og hviletidsbestemmelser og en annen fører fikk 4 advarsler på kjøre og hviletidsbestemmelser.>

Ett kjøretøy fikk et gebyr på 4000 kr for ikke gyldig YSK kompetanse og en fører vikk vognkortgebyr på 500 kr.