Rekordmange smårollinger døpt i 2022

Mer enn 11 000 barn i alderen 1–3 år ble døpt i Den norske kirke i 2022. Foto: Malin Longva / Den norske kirke.
Foto: Malin Longva / Den norske kirke.

Antall kirkebryllup er det høyeste på fem år.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Tallene for 2022 viser at mer enn 11 000 smårollinger i alderen 1–3 år ble døpt i Den norske kirke. Det er 2 000 flere enn før pandemien. I alt var det nærmere 28 000 dåp i kirken i fjor.

– Når så mange foreldre velger å døpe 1–3-åringer viser det at dåpen har stor betydning. Dåp er tradisjon for mange, men det handler også om å sette livet inn i en større sammenheng.

Det sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum etter at den foreløpige statistikken om Den norske kirke ble offentliggjort hos Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dåpstallene for Den norske kirke i 2022 viser at andelen døpte av fødte er 54 %, noe som er på samme nivå som i 2017. I pandemiåret 2020 var det samme tallet 45 %.

– Dåp er en feiring av livet og gir tilhørighet til kirkens store fellesskap, sier Raaum.

3,5 millioner nordmenn er medlem i kirken, som utgjør 64 % av befolkningen.

Høyeste antall kirkebryllup siden 2017

Kirkerådsleder Raaum mener det er gledelig at også vielser er på sitt høyeste siden 2017.

– Tallet henger nok sammen med at en del utsatte bryllupet under koronapandemien, for å kunne samle familie og venner. Samtidig er tallet betydelig høyere enn i 2018 og 2019.

Andelen som velger konfirmasjon ligger også stabilt. I de to foregående årene lå den på 79 %, i 2022 sank den med ett prosentpoeng til 78 %.

Deltakertall på vei opp

Antall deltakere på gudstjenester og arrangement er på vei opp igjen etter pandemien.

Statistikken viser over fire millioner deltakere på gudstjenester gjennom året. Det gir et snitt på 73 deltakere per gudstjeneste. Det er fortsatt 16 % lavere enn før pandemien, men en god økning siden 2021.

– Antall gudstjenester er lavere enn før pandemien. En av grunnene til dette kan være at det fremdeles var noen koronarestriksjoner i starten av 2022. En annen forklaring kan være de høye strømprisene mot slutten av året, som førte til at kirker enkelte steder ble stengt, sier Raaum.

Også deltakere på kirkekonserter er på vei opp. I 2022 var det mer enn en million deltakere på konserter i Den norske kirke. Det er en tredobling siden pandemiåret 2020.

– Vi vet at kirken betyr mye for mange, og det er oppløftende å se at folk kommer både på gudstjenester, konserter og andre arrangement i kirken, sier kirkerådslederen.