Blir det en ny vår på Røykenes?

Foto: Jan Petter Svendal

Nedsnødd og med bare noen få sladdespor på parkeringen.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Søndag, en dag hvor det skal syde på bygrensen oppe på Røykenes, men det som møter oss er stillheten, bare avbrutt av en og annen bil som passerer på gamleveien mellom Os og Bergen.

Parkeringsplassen er brøytet, men det er kommet noen nye cm med snø oppå, og i den noen sladdespor, og rundt den amerikanske dineren, Er An veikro, ligger det nå brøytekanter.

Sånn skal det jo ikke være, tenker vi, men slik ble det, i hvert fall enn så lenge, for samme dag som den nye motorveien mellom Os og Bergen åpnet, var det siste måltid på den populære veikroen.

Nei, det var ikke veien som gjorde at det ble slik, men helseproblemer for innehaver.

Kroen ble lagt ut for salg, men det tok ikke helt av, selv om responsen skal ha vært bra.

På 90-tallet var det tradisjon at det var åpning når trekkfuglene kom tilbake, rundt påsketider, og da med knalltilbud på den berømte softisen.

Nå er det kanskje muligheter for at noe lignende kan skje igjen, åpning til påske, og da er nok søndagens brøytekanter vekke.

– Vi har ikke gitt opp håpet om at noen skal ta stafettpinnen videre denne våren, sier Linda Andersen til Os og Fusaposten 1.mars.

Og da åpner hun for flere muligheter for å få liv i kroen igjen. En løsning kan være å selge konseptet for veikroen isolert sett og at eventuelle kjøpere kan leie selve lokalet.

Og Linda bekrefter til avisen at de har vært i kontakt med konkrete interesser.

Det var fint på Røykenes denne søndagen, men stillheten var merkelig, og kun en person som kjøpte piggdekkoblat å se.

Det er lov å håpe og tro på at småfuglene begynner å kvitre igjen, og at etterspørselen etter softisen til halv pris kommer tilbake, at fete biler og motorsykler står side om side mens solen skinner i krom og lakk.

Det er lov å håpe og tro på at det blir liv i dineren på Røykenes igjen til påske!

Alle foto: Jan Petter Svendal