Doblet gebyret til sjåfør

Foto: Jan Petter Svendal

Fikk 8000 i gebyr sist hen ble stanset.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Statens vegvesen hadde torsdag kontroll i Svegatjørn igjen. 45 tunge kjøretøy og ett lett var innom kontrollplassen.

Det endte med tre bruksforbud, snø på lykte, gjenstand i siktsone og manglende sjåførkort.

Det ble og reagert på tekniske mangler som feil på lys, løse bolter på hjelperamme og sprekk i frontrute.

På kjøre- og hviletid ble det flere gebyrer.

En fører fikk 3000 kroner i gebyr angående kjøre og hviletidsbestemmelser og foretak fikk 6000 kroner i gebyr.

En fører som tidligere har fått reaksjon for ikke å ha gyldig autopassbrikke, fikk denne gang et gebyr på 16 000, og altså 8000 sist han ble stanset.