Forventa levealder falt i 2022

Forventa levealder for menn var 80,9 år i 2022. Det er et fall på 0,7 år sammenligna med 2021, som er den største nedgangen fra ett år til det neste etter andre verdenskrig.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Det døde 45 774 personer i Norge i 2022. Det er over 5 000 flere enn nivået vi hadde i perioden 2015-2020, og 3 772 flere enn i 2021, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå

Mye av økningen kan tilskrives koronarelaterte dødsfall, ifølge FHI.

Økningen i dødelighet førte til at forventa levealder for nyfødte falt med 0,67 år for menn og 0,38 år for kvinner i 2022 sammenlignet med året før. en er nå 80,92 år for menn og 84,35 år for kvinner. Forventa levealder er et mer presist mål på dødelighetsforholdene enn antall døde, fordi det tar hensyn til alders- og kjønnsfordelingen i befolkningen.

– Sammenlignet med 2019, som var det siste året upåvirket av koronapandemien, er reduksjonen i forventa levealder på omtrent 0,3 år for begge kjønn. Med det er vi tilbake på samme nivå som i 2017, sier demograf Anders Sønstebø.

Utviklingen er verken uventet eller spesiell for Norge.

– Det er knapt noen land som har unngått økt dødelighet i forbindelse med koronapandemien. Forskjellene har bare vært når og hvor mye dødeligheten har blitt påvirket, sier Sønstebø.


Eldrebølgen påvirker antall døde

Økningen i antall dødsfall i 2022 var størst blant menn, og utgjorde grovt regnet 60 prosent av den samlede oppgangen. Dette gjenspeiles også i at reduksjonen i forventet levealder er størst for dem. Samtidig er det verdt å huske at det fra 2020 til 2021 var sterkest økning for kvinner.

– Etterkrigstidens store fødselskull begynner å komme i en alder hvor det er vanlig å dø. Noe av økningen i dødsfall er derfor helt som forventet, sier Sønstebø.

Blant de som er 65 år eller eldre døde det 4 948 flere i 2022 enn i 2019. Dette utgjør så godt som hele den totale økningen i antall døde.