Skrev ut flere dekkgebyr

To kjøretøy fikk bruksforbud.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Statens vegvesen var også på dagtid tirsdag på kontrollplassen i Svegatjørn og gjennomførte kontroller.

Totalt var 38 kjøretøy innom kontrollplassen.

To fikk bruksforbud, angående sikring av last og ett for manglende dokumenter.

Statens vegvesen skrev også ut fire dekkgebyr for dekk under lovlig mønsterdybde (2000 kr pr. dekk)

En fører fikk advarsler for brudd på kjøre og hviletidsbestemmelsene.

To  kjøretøy fikk teknisk mangelseddel.

Les også: SKREV UT GEBYRER PÅ MANGE TUSEN