I 80 km/t over dammen

Foto: Jan Petter Svendal

Grøntareal, beitende kuer og et lite vann. Det har skjedd litt siden 2015 da arbeidet på ny vei startet.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Høsten 2015 startet arbeidet på ny motorvei mellom Svegatjørn og Rådal.

I november 2015 begynte arbeidet med å legge om Ulvenvegen, tapping av vannet i Svegatjørn og arbeidet på Skogafjellstunnelen.

Vannet i Svegatjørn husker vi som et vannspeil med beitende kuer på gresset rundt vannet, mens i dag peiser trafikken over samme området i 80 km/t.

Syv år etter at det fysiske arbeidet startet, åpnet nye E39 på den siste dagen i oktober i fjor, og en ny æra med 100 kom/t og mye kortere reisetid mot byen startet.