Os Røde Kors trenger flere frivillige

Røde Kors huset i Kolskogen. FOTO: Jan Petter Svendal

Deler ut brosjyre og inviterer til informasjonsmøte.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Os Røde Kors består av Hjelpekorpset, Beredskapsvaktene, Besøkstjenesten og BARK (Barnas Røde Kors).

Behovet for frivillige øker:

  • Flere leteaksjoner, øket behov for sanitetsvakter, flere ønsker førstehjelpsopplæring.
  • Utfordringer som pandemien krever større beredskapskapasitet
  • Antall eldre og ensomme i Os øker, flere flyktninger vil komme til Bjørnafjorden kommune
  • Flere barn ønsker å delta i BARK – behovet for ledere øker.

Os Røde Kors ønsker flere frivillige som kan bidra i disse aktivitetene og arrangerer et informasjonsmøte onsdag 8. februar kl. 1900 – 2100 på Røde Kors Huset, Kolskogheiane 8.

På møtet vil vi informere om Røde Kors og de ulike avdelingene våre; Hjelpekorpset, Beredskapsvaktene, Besøkstjenesten og Barnas Røde Kors (BARK) og gi svar på:

  • Hvem er Os Røde Kors og hva gjør vi?
  • Røde Kors – verdens største humanitære organisasjon
  • Hva innebærer det å være frivillig i Røde Kors?

    I løpet av helgen vil Os Røde Kors legge en informasjonsbrosjyre og en invitasjon med påmelding i postkassene rundt i Os. Kan også lastes ned på infomøte.osrodekors.no