Flere reaksjoner på brudd på kjøre- og hviletid

Foto: Jan Petter Svendal

Flere førere fikk gebyrer for mangler.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Statens vegvesen har vært ivrig når det gjelder å bruke den nye kontrollplassen ved Svegatjørn. Mandag var de på plass igjen.

– Alle kjøretøy som var innom kontrollplass, ble slått opp i vårt kontrollsystem for å sjekke periodisk kontroll og forsikring, sier Terje Bødtker i Statens vegvesen.

Hovedfokuset i kontrollen var på teknisk, vekt, dekk, kjetting, dokumenter og kjøre- og hviletid.

Totalt var 34 tunge kjøretøy innom kontrollplassen.

Teknisk:

Ett kjøretøy fikk teknisk mangel grunnet feil med nødutgang (buss).

Ett kjøretøy fikk teknisk mangel på feil på stag ved bakdøren .

Kjøre- og hviletid:

Fem førere ble kontrollert på kjøre- og hviletid, her ble det gitt til sammen 7 skriftlig advarsler for brudd på reglementet.

En fører fikk gebyr 2×1000 kr for brudd på kjøre og hvile reglementet.

Ett foretak fikk gebyr 2×2000 kr for brudd på kjøre og hvile reglementet.

Diverse:

Ett foretak fikk gebyr på autopassbrikken på 8000 kr.

En fører fikk gebyr for ikke å ha medbrakt kjetting.