Skal rive rekkverk og montere nytt

Foto: Jan Petter Svendal

Blir arbeid flere netter ved Kaland.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

På Kalandseidet skal vi rive eksisterende rekkverk og montere nytt. Arbeidet foregår natt til torsdag, fredag og lørdag denne uken fra kryss Bontveitvegen til kryss Hausdalsvegen. Det blir manuell trafikkdirigering. Vi beklager ulempene dette medfører, melder Staens vegvesen.

– Vi gjør stadig slike TS-tiltak (trafikksikkerhet) ute på vegen for å bedre tryggheten for trafikantene. Hver for seg er tiltakene kanskje ikke så synlige, og de er heller ikke de mest kostbare, men over tid bidrar de til å redusere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser, eller minske skadene når en ulykke har skjedd. Gode rekkverk er en viktig del av dette. Vår nullvisjon for drepte og hardt skadde er målet, og ulykkestallene siste år viser at det er nødvendig å holde trykket oppe på trafikksikkerhetsarbeidet. Alle skal hjem til noen, og vi har ingen flere å miste, sier kontrollingeniør Franz Javier Irala Peducassé i Statens vegvesen.