Skal måle gjennomsnittsfarten i Lyshorntunnelen

Foto: Jan Petter Svendal

Utrykningspolitiet ønsker fotobokser.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Statens vegvesen jobber med å etablere et målepunkt inne i Lyshorntunnelen på E39 for å kunne måle farten på alle kjøretøy.

Deretter blir der en vurdering sammen med politiet om det skal settes opp fotobokser for å måle gjennomsnittsfarten gjennom tunnelen.

UP-sjefen i Vestland har tidligere uttalt til NRK at det er ønskelig med fotobokser i tunnelen som har en fartsgrense på 100 km/t.

Bergens Tidende skriver at det er såkalte induktive sløyfer skal brukes for å måle fartsnivået i den nye Lyshorntunnelen på E39.

Vegvesenet opplyser til Bergens Tidende at ledninger legges i spor som sages ned i asfalten og så fungerer som en metalldetektor. Med kjent avstand mellom sløyfene kan farten beregnes.

Når det vil bli satt i gang fartsmålinger i tunnelen er ikke konkludert med ennå, men Statens vegvesen har tidligere antydet kommende vår.

Tunnelen må stenges når ledninger skal legges i veibanen, og arbeidet vil mest sannsynlig bli gjort samtidig med annet driftsarbeid i tunnelen.