Flere brudd på kjøre- og hviletid

Foto: Statens vegvesen

34 kjøretøy var over kontrollplass i Svegatjørn.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Alle kjøretøy som var innom kontrollplass, ble slått opp i Statens vegvesen sitt kontrollsystem for å sjekke periodisk kontroll og
forsikring.

– Hovedfokuset i kontrollen har vært på teknisk, vekt, dekk, kjetting, dokumenter og kjøre- og hviletid, sier Terje Bødtker i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det ble gitt følgende mangler i løpet av dagen:

Bruksforbud:
Teknisk.
Ett kjøretøy fikk teknisk mangel grunnet feil med blinklys .
Ett. kjøretøy fikk teknisk mangel på feil med lys.

Kjøre- og hviletid:
Seks førere ble kontrollert på kjøre- og hviletid. Det ble gitt til sammen 12 skriftlige advarsler for brudd på
reglementet.