Fikk ødelagt hjul på kommunal vei

Foto: privat

Bileier vil ha erstatning etter at bilen traff hull i veien som ikke var merket,

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

En bilfører har henvendt seg til Bjørnafjorden kommune med et erstatningskrav etter at et hjul ble ødelagt på bilen i forbindelse med at den traff et hull i veibanen i Kolskogheiane som ikke var merket.

Veien det dreier seg om er mellom Ulvenvegen og Industrivegen, og broen som går over E39.

Bileier var på vei fra Nore Neset og mot Os på morgenen da uhellet skjedde.

– På denne veistrekningen er det, i forbindelse med bygging av ny E 39 etablert en bro over nye E 39 med en bredde som tilsier at passering av møtende trafikk utelukkende må foregå i eget kjørefelt uten mulighet for unnamanøver, sier bileier i brevform til Bjørnafjorden kommune.

På tidspunktet da bilfører passerte var det mørkt, lett regnvær og en del trafikk.

– Pga blending fra møtende kjøretøy var det ingen mulighet for meg å se at deler av vegbanen var defekt. Konsekvensen ble at jeg kjørte opp i et større hull i veibanen, noe som resulterte i et defekt
dekk og en kostnad for meg på 4621 kroner.

Bileier mener at hullene i veibanen burde vært merket, noe som altså ikke var tilfelle.

– Derfor konkluderer jeg med at ansvarshavende for gjeldende vegstrekning har et erstatningsansvar overfor meg som jeg herved vil kreve.

Bjørnafjorden kommune er på saken.

Viser til innsend krav om erstatning grunnet manglende merking av ødelagt vei. Saken er under behandling, og vil bli vurdert og besvart innen fire uker, sier avdelingsleder på samferdsel, Lisbeth Lunde Axelsen i et svarbrev for en uke siden.