Stenger deler av Gymnasvegen

Bjørnafjorden kommune skal i gang med legging av ny vassledning.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Mandag skal Bjørnafjorden kommune starta arbeidet med legging av ny vassleidning og bygging av fortau i Gymnasvegen.

– Gymnasvegen vert difor stengt for gjennomkøyring mellom nr. 90 og nr. 111 frå mandag 23. januar, melder kommunen.

Tilkomst til eigedomane vert oppretthaldt med innkøyring enten frå Idrettsvegen eller frå Byvegen.

Gåande kan passere.