Lanserte et virtuelt båtbyggerverksted

Foto: Picapoint/ Oselvarverstaden

Foreløpig bare tilgjengelig på Oselvarverkstaden, men planen er at det skal bli tilgjengelig over hele verden.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Mandag denne uken lanserte Oselvarverkstaden storsatsingen som de har jobbet med det siste året, i samarbeid med reklamebyrået Picapoint.

Det dreier seg altså om et virtuelt båtbyggerverksted der «spilleren» kan få prøve seg på diverse oppgaver innenfor trebåtbyggingen, og da sett gjennom en VR-brille.

Prosjektet ble presentert i mai i fjor, og da ble det også kjent at Oselvarverkstaden hadde fått 400 000 kroner i støtte fra Kulturrådet. I tillegg har de fått med seg en rekke sponsorer til prosjektet, som totalt har en prislapp på rundt 1 million kroner.

– Gjennom video, animasjon og spillbare sekvenser ønsker vi å bringe den lange historien til oselvarbåten ut til et større publikum enn det vi klarer ved hjelp av nåværende nettsider og åpent verksted. Den digitale fortellingen av Oselvarens historie skal kunne oppleves i et VR-miljø, men også gjennom nettleser, slik at den blir tilgjengelig for et størst mulig publikum, meldte Oselvarverkstaden i en pressemelding i fjor.

 Å gi interesserte en enkel og desentralisert måte å se utvikling i redskaper, verktøy, teknikker og byggeskikk gjennom et millennium har vært hovedmålet for prosjektet. 

Starten på prosjektet kom i gang da pandemien gjorde at det ikke var mulig å ta inn besøkende på Oselvarversktaden. Daglig leder Vidar Langeland tok da kontakt med Picapint, og så begynte ballen å rulle.

Tanken er også at prosjektet skal gjøre flere unge nysgjerrige på båtbyggerkunsten gjennom VR-brillen.

Foreløpig er det bare på Oselvarverkstaden man kan få prøve spillet, men på sikt vil det bli anledning til å spille uansett hvor en er i verden.