Nullutslippskjøretøy uten autopass må betale full pris

Foto: Jan Petter Svendal

Dette vil det koste å kjøre til og fra byen når nye E39 åpner 31. oktober.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Innkrevingen av bompenger på E39 Svegatjørn – Rådal i de tre tilhørende bomstasjonene lokalisert ved E39 Endelausmarka, Bahus på nåværende E39 og fv. 153 Nordvik starter ved åpning av vei, planlagt til 31.10.22. Takstene er fastsatt med grunnlag i takstvedtaket fattet av Vegdirektoratet 22.07.22.

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg. Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg. Personbiler med tillatt totalvekt over 3 500 kg i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får takster som kjøretøy i takstgruppe 1.

Passering med AutoPASS:
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 20 prosent rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.

Nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 prosent rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 prosent rabatt.

Månedstak og timesregel:
Det er ikke månedstak eller timesregel i bomstasjonene til E39 Svegatjørn – Rådal.

Fritak
Det gis ikke fritak for bompenger for forflytningshemmede i dette prosjektet. Det kreves av praktiske årsaker ikke bompengebetaling fra motorsykler og mopeder (mopeder kan ikke kjøre motorveien, men gamleveien og Fanafjellet). Ellers gis det fritak for betaling av bompenger ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Ingen bompenger fra Lysefjorden mot Os
Kommer du fra Lysefjorden og skal til Os, gjennom Skogafjellstunnelen, eller fra Os til Lysefjorden, må du ikke betale bompenger. Men kjører du videre mot Lyshorntunnelen, må du betale bompenger.

Kilde: Ferde.no/takstvedtak/