Kollektivtransporten nesten tilbake til normalen

Foto: Jan Petter Svendal

Alle transportformer har hatt en økning i antall reiser siden forrige kvartal.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Kollektivtransporten hadde 10 millioner flere passasjerer i 2. kvartal 2022 enn i 1. kvartal, en økning på 7 prosent. Passasjertallet er 92 prosent av antall passasjerer i 2. kvartal 2019. Det vil si at passasjerer og billettinntekter er 8 prosent lavere sammenlignet med før pandemien.

I alt ble det foretatt omtrent 153 millioner reiser med buss, båt, jernbane, sporvei og forstadsbane i 2. kvartal 2022. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 8 prosent færre kollektivreiser sammenlignet med 2. kvartal 2019.

Alle transportformer har hatt en økning i antall reiser siden forrige kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal 2019, så er antall bussreiser 6 prosent lavere og er den transportformen som er nærmest tilbake til nivået før pandemien. Antall togreiser er samtidig 16 prosent lavere og er lengst fra å være tilbake til en normal. I 2. kvartal 2022 var det 92 millioner passasjerer med buss, 17 millioner passasjerer med tog, 41 millioner passasjerer med sporvei og forstadsbane, og 3 millioner passasjerer med båt.

Økning i billettinntekter

Billettinntektene i 2. kvartal 2022 var 3,6 milliarder kroner, en økning på 30 prosent fra forrige kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal 2019 så er samlede billettinntekter 8 prosent lavere enn før pandemien.

Busstransporten hadde billettinntekter på 1,4 milliarder kroner i 2. kvartal 2022. Samtidig hadde jernbanetransporten billettinntekter på 1,6 milliarder kroner. Transport med sporvei og forstadsbane hadde billettinntekter på omtrent 450 millioner kroner og båt hadde billettinntekter på 160 millioner kroner. Sammenlignet med 2. kvartal 2019 så har billettinntekter for sporvei og forstadsbane økt med 2 prosent. Samtidig er billettinntektene for andre transportformer i gjennomsnitt 9 prosent lavere.