Bjørnafjorden kommune består

Peter Hans de Zwarte (Sp) på talerstolen i kommunestyret torsdag kveld. Skjermdump

Kommunestyret tok stilling til det som startet som et innbyggerinitiativ fra Peter Hans de Zwarte (Sp).

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Peter Hans de Zwarte (Sp) tok initiativ til en underskriftskampanje for å lodde stemningen for å løse opp igjen Bjørnafjorden kommune, og dermed bli Os og Fusa kommune igjen.

Underskriftskampanjen måtte ha 300 underskrifter for at dette spørsmålet skulle komme opp igjen i kommunestyret. Kampanjen fikk over 900 underskrifter.

Det ble ikke den store diskusjonen i kommunestyret om denne saken, og ordfører Trine Lindborg kunne sette de to fremleggene fra kommunedirektøren opp mot hverandre.

HER kan du se hele kommunestyret!

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak:
Bjørnafjorden kommunestyre avviser innbyggerinitiativet om å greie ut oppløsning av Bjørnafjorden kommune.

Alternativt fremlegg til vedtak:
Bjørnafjorden kommunestyre vedtar å engasjere ekstern konsulent for å greie ut ulike sider ved å skulle oppløse Bjørnafjorden kommune, herunder økonomiske, organisatoriske, lokaldemokratiske konsekvenser. Utgreiinga skal også se på ulike former for samarbeid
mellom kommuner for å løse kommunale oppgaver.

Avstemmningen viste et klart flertall for at Bjørnafjorden kommune skal bestå, mot ni stemmer fra SV, Harald Lekven (uavhengig), fire fra Sp og tre fra arbeiderpartiet.