Nå kan du få støtte fra kommunen til å bytte ut din gamle ovn

Foto: Jan Petter Svendal

Vrakpanten er på 5000 kroner.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Bjørnafjorden kommune har igjen innført en ordning med vrakpant på gamle, ikke-rentbrennende vedovner og peiser som er installert før 1998.

Vrakpanten er nå på kr 5000,- per ildsted, og gjelder for alle ildsteder som har blitt skiftet ut etter 1. januar 2022, ikke for nye ildsteder.

Vrakpantordningen er en del av kommunen sitt arbeid med klima, miljø og energi (KLEM) og er et tilskudd du som innbygger i Bjørnafjorden kan søke om for å skifte ut eldre, ikke-rentbrennende ildsteder.

Du kan søke dersom du har:

  • Et ildsted som ikke er rentbrennende (ildsteder som åpne peiser, oljefyrte ildsteder og ved- og koksovner installert før 1998).
  • inntekt under 4 G for én eier (kr 445 908,-). Inntekt under 7 G for bolig med to eller flere eiere (kr 780 339,- 
  • ildsteder som har blitt skiftet ut etter 1. januar 2022. Tilbudet gjelder ikke installasjon av nye ildsteder.

    Mer info og skjema finner du her!