Mange busset uten å bruke belte

Foto: Ingvild Ryengen-Bjerke/ Statens vegvesen

Også sjåfører ble registrert uten belte på den store beltekontrollen som Statens vegvesen hadde på busser.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

7594 busspassasjerer ble kontrollert da Statens vegvesen gjennomførte landsdekkende kontroller av beltebruk i buss i forrige uke.

– Vi er veldig glade for at vi er tilbake med det viktige arbeidet med kontroller samt kampanje etter en periode med mindre slik aktivitet de siste to årene, sier Ingvild Ryengen-Bjerke.

Etter en noe uvanlig vår og sommer med flere alvorlige trafikkulykker, er dette arbeidet viktigere enn på lenge.

– Fester du beltet på deg selv, bidrar du også til økt sikkerhet for de andre på bussen! Hvis det skjer en ulykke er det av stor betydning om du har på deg belte eller ikke – både for deg og dine medpassasjerer. Belte i buss bidrar til at du holdes på plass i setet ditt, og dermed utgjør du også en mindre risiko for de andre på bussen, forteller Ingvild Ryengen-Bjerke i Statens vegvesen.

Totalt var det 7594 som ble kontrollert i hele landet. Av disse var det 824 passasjerer som satt uten belte, og 3 sjåfører som ikke hadde belte. Flest kontroller ble gjennomført i Viken fylke med 1766 og Vestland fylke med 1632 tett etterfulgt av Rogaland med 1018.

Fortsetter med det gode arbeidet
Nå som kontrolluken er over fortsetter kampanjen videre i sosiale medier og på kino gjennom høsten.

– Det tar tid å endre holdninger, og enda lengre tid å endre vaner. Og vi vil fremover se på hvordan vi best mulig når de ulike målgruppene, sier Ryengen-Bjerke videre.