Hadde med seg pengegave på flere hundre tusen

Foto: Amalie Rovik

Lørdag var Benedikte Toftesund gudmor under dåpen av Hordaland Røde Kors sin nye båt, Bjørgvin.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

I flere år har det vært jobbet med å få på plass en ny Røde Kors båt i Hordaland. I juni ble endelig RC Bjørgvin satt i drift, og siden har båten vært flittig brukt både til opplæring, på festivaler og ute på redningsoppdrag.

Osingene har vært aktivt med for å få på plass nok penger til en ny Røde Kors båt. Der har Kristian Strønen i Os Røde Kors jobbet iherdig, og så har Sparebanken Vest Os vært veldig viktig.

Lørdagen ble RC Bjørgvin døpt ved Bystranden på Marineholmen, og det var en lokal dame som var gudmor.

– Siden Sparebankstiftelsen/ Sparebanken Vest avd. Os har vært den største bidragsyteren til at vi har kunnet anskaffe den nye båten, spurte vi Benedikte Toftesund, banksjefen i Sparebanken Vest på Os om hun ville være gudmor – og det takket hun ja til med en gang, sier Kristian Strønen i Os Røde Kors i en pressemelding.

Hadde med gave på flere hundre tusen
Selv om Sparebankstiftelsen/ Sparebanken Vest avd. Os har vært den største bidragsyteren til båten, ønsket de å bidra enda mer.

– Gudmoren hadde med seg en fantastisk gave, 400 000 kroner, forteller Kristian Strønen i Os Røde Kors

Røde Kors benyttet også dåpsdagen til å lage en utendørs presentasjon av hjelpekorpsene i området og det utstyret de disponerer.

Utenom Røde Kors, var også Kystvakten. politiet, brannbåten til Bergen brannvesen og Redningsselskapet på plass, og Jernbanens musikkorps sto for musikalsk underholdning.

Hordaland Røde Kors står for den største summen til båten som har en prislapp på 12-13 millioner kroner med alt utstyr, men også andre bidragsytere har vært med, blant annet Bjørnafjorden kommune og nevnte Sparebanken vest her i Os.

Men også mange andre viktige sponsorer har vært med på å bidra til at den nye båten kunne bygges.