Stenger for gjennomkjøring neste uke

Kommunen holder på med gravearbeid.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Det pågår gravearbeid i svingene i Lonabakken, og til uken blir det stengt for gjennomkjøring på Borgavegen.

«Borgavegen blir stengd for gjennomkøyring mellom husnummer 45 og 50 grunna gravearbeid. Stenging skjer måndag 5. september frå kl. 08.00 til fredag 9. september kl. 15.00. Omkøyring via Hegglandsdalsvegen.  Det blir skilta ved utkøyring frå Hjellemarka og i vegen frå Finnebrekka», melder kommunen. 

Veien er åpen for syklister og gående.

Det graves for å utbedre svingene oppe i bakken, og samtidig blir det lagt nye kable i bakken.