Flere fikk kjøreforbud

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har hatt kontroller flere steder i Os i dag.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Dagens kontroll ble gjennomført på Hjellemarka, Industrivegen og i Os sentrum.

– En bil fikk kjøreforbud grunnet dårlig sikring av last på taket, stropp var slitt og skadet. Fører ordnet på stedet og fikk kjøre videre, sier Mikael Weisz Breistein i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Fire motorsykler, herunder tung mc, lett mc og moped fikk kjøreforbud grunnet manglende restriktor/DB-killer i eksosanlegget. Dette genererer støy som er til irritasjon for andre trafikanter og beboere, samt at det er ikke i henhold til kjøretøyets krav og forskrifter.

– En moped ble kontrollert og kjørt på rulleprøver, denne hadde en topphastighet på 85km/t. Resultatet her ble avskilting på stedet, kontrollseddel og anmeldelse som oversendes til Politiet.

– To MC førere fikk hvert sitt gebyr pålydende 3000kr da skiltet hadde en helningsvinkel på over 30 grader utover.

En gjenganger på MC (tung, lett og moped) er at det monteres uoriginale eksosanlegg som ikke er godkjent, speil som ikke er e-merket og godkjent for veibruk, skiltvinkel utenfor forskriftens krav, uoriginale bremsehendler som ikke er godkjent og tilfredsstiller kravet til styrke.

– Sistnevnte kan resultere i knekket bremsehendel ved for eks. nødbrems og de konsekvensene dette medfører.