Over 20 forenklede forelegg

Foto: Jan Petter Svendal

UP har vært rundt i Os det siste døgnet.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Onsdag kl 08.10 nord for sentrum ble det gjennomført en trafikkontroll av UP og Os-patruljen.

– Det ble utstedt 1 forenklet forelegg for mobilbruk og en person ble tatt for fartsovertredelse, 56 km/t i 50 sonen, sier politioverbetjent Anne Lyssand til NyttiOs.no..

Onsdag kl 10.25 gjennomførte UP og Os-patruljen laser- og mobilkontroll på Nore Neset.

– 8 fikk forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet 64 km/t i 50 sonen og 2 fikk forelegg for håndholdt mobilbruk

Onsdag kl 13.15 gjennomførte UP laserkontroll på Halhjemsvegen.

– 7 forenklede forelegg hvor høyeste hastighet var 83 km/t i 70 sonen.

Torsdag kl 07.45 gjennomførte UP laserkonroll på Hegglandsdalsvegen v/Borgafjell barneskule.

– 6 forenklede forelegg, høyeste fart 69 km/t i 50 sonen.