Øvreeide Gard trenger frivillige til dagtilbud

Foto: Øvreeide Gard

Dagtilbudet for voksne er i samarbeid med helsetjenesten i kommunen.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Øvreeide Gard i Hegglandsdalen har hatt mange aktiviteter for barn og voksne de siste årene i helger og ferietid.

Men de er også et dagtilbud for kvinner og menn i en tidlig fase av demens. Tilbudet er i samarbeid med Bjørnafjorden kommune sin helsetjeneste og det er ansatte med i teamet.

Det er små grupper som er samlet i de trivelige omgielsene, med muligheter for ulike typer aktiviteter som gir livsglede. På gården dyrker de også forskjellige grønnsaker i sommerhalvåret og driver med vedhogst i vinterhalvåret.

Øvreeide Gard trenger frivillige som vil være med å bidra noen timer i uken. Tiden som de trenger hjelp er mandager, onsdager og fredager i tiden mellom kl. 11 og 13.30.

«Du bestemmer selv hvilken dag og tid som passer for deg, og du kan våre hjelper de dagene som passer for deg. Om du vil være med rundt et bord ved frokost kl. 10 og lunsj kl. 13.30 er denne gratis for deg som frivillig», melder Øvreeide Gard.

Les mer HER!

For interesse og mer informasjon, kan du ringe Tore Øvreeide som eier og driver gården. Han treffes på telefon 974 66 773.