Forsikringsdekning forsvinner

Foto: Jan Petter Svendal

– Når elsparkesykkel er omklassifisert til motorvogn med forsikringsplikt, utgår ansvarsdekningen på innboforsikringen ved leie av elsparkesykkel.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Fra månedsskiftet vil det være ulovlig å leie ut elsparkesykkel uten forsikringsdekning for motorvogn. 

Når elsparkesykkel er omklassifisert til motorvogn med forsikringsplikt, utgår dermed ansvarsdekningen på innboforsikringen ved leie av elsparkesykkel, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Inntil nå har innboforsikring kunnet dekke erstatningsansvar du kan pådra deg som privatperson for skade på annen person eller andres ting, også når du bruker en elsparkesykkel du leier.

Private pålagt fra årsskiftet

Etter 1. januar må alle private som eier en elsparkesykkel – eller andre små elektriske kjøretøy – også ha ansvarsdekning for motorvogn. Fram til da vil en eventuell skade på annen person eller andres ting kunne være dekket på innboforsikringen.

– Vi i If og de andre forsikringsselskapene jobber nå med å lage nye forsikringsprodukter for privatpersoner for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. If vil ha disse klare senere i høst, i god tid til årsskiftet, sier Clementz.

If samarbeider med flere utleieaktører for å få på plass ansvarsdekninger for utleie innen 1. september.

Kan koste deg millioner

– Vi i If er positive til at det kommer tiltak som kan bidra til å få ned antallet ulykker med elsparkesykler. Personskadene kan bli alvorlige. Vi tror imidlertid at myndighetene har et stort informasjonsarbeid foran seg for å få folk til å forstå viktigheten av å ha denne lovpålagte ansvarsdekningen. Dette er en forsikringsdekning du må ha, i likhet med ansvarsdekning på bil eller moped, ellers bryter du kjøretøyforskriften og vegtrafikkloven – og kan få et oppgjør med politiet, sier Clementz.

– Hvis du ikke har ansvarsforsikring, vil du være personlig erstatningspliktig for alle materielle skader du måtte forårsake. Enda mer alvorlig er det hvis du forårsaker personskade. Da kan erstatningskravene komme opp i millionsummer, sier han.