Gult farevarsel for onsdagen

Foto: Jan Petter Svendal

Melder styrtregn og fare for overvann flere steder.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

Tirsdag formiddag går Meteorologisk Institutt ut med gult farevarsel for deler av Vestlandet og Møre og Romsdal fra onsdag morgen.

– Fra onsdag formiddag til sent onsdag ettermiddag ventes lokalt kraftige regnbyger. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker, men områdene med høyest sannsynlighet for kraftige regnbyger er deler av Vestland fylke og deler av Møre og Romsdal, vesentlig i Sunnmøre. Nedbøren beveger seg sakte nordøstover og avtar om kvelden.

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.