Beredskapsøvelser i nye tunneler

Foto: Jan Petter Svendal

Kan bli en del røyk.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Statens vegvesen skal sammen med redningsetatene gjennomføre beredskapsøvelse i tunnelene på nye E39 mellom Svegatjørn og Rådal 14. og 15. juni for å teste vifter og sikkerhetssystemer.

Tirsdag 14. juni vil det pågå øvelse i den 9,4 km lange Lyshorntunnelen mellom Rådal og Endalausmarka og 15.juni gjennomføres det øvelse i Råtunnelen, Søråstunnelen og Skogafjellstunnelen.

Trafikanter vil kunne oppleve røyk fra tunnelmunningene

Øvelsene foregår inne i tunnelene, men det vil være røyk og en del kjøretøy med blålys i portalområdene i hver ende. Brannøvelsen skjer ved at det tennes på inni kontainere plassert i tunnelene.

I forbindelse med øvelsen i Lyshorntunnelen vil trafikken i Fanavegen kunne bli berørt av røyk som kommer ut fra Lyshorntunnelen på Rådal-siden, og likeledes vil det i forbindelse med øvelsene i Råtunnelen og Søråstunnelen kunne komme ut røyk på ved tunnelmunningen, samt i Rådalen. I forbindelse med øvelsen i Skogafjellstunnelen vil det kunne komme ut røyk fra tunnelmunningen i Endalausmarka. Vi ber trafikanter være oppmerksomme og kjøre etter forholdene.

Statens vegvesen holder beredskapsøvelser i riksveitunneler sammen med nødetatene. Dette er det krav om. Hovedformålet med slike øvelser er å teste sikkerhetssystemer og holde nødetatene oppdatert på den aktuelle tunnelen og sikkerhetsutstyret i den, trene samhandling og kommunikasjon, og øve ferdigheter og innsats.