Grønt i fjorden

Vargavågen søndag. Foto: Jan Petter Svendal

Bjørnafjorden har fått et sydlandsk preg i det siste.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

Vi er i vårlige/ «sommerlige» tider og Bjørnefjorden har igjen fått et sydlandsk preg, i form av en kraftig grønnfarge.

My tyder på at det er kalkalgen Emiliania huxleyi som for tiden blomstrer i fjordene våre. Det sies at den er såpass kraftig at det er synlig fra verdensrommet.

Det er reflekser i sollyset fra kalkplater på den mikroskopiske planten, som gir sjøen en grønn/ turkis farge.

– Det trenger ikke nødvendigvis være så store mengder som det ser ut til, for Ehux, som vi kaller den, nærmest drysser om seg med kalkplater til vannet rundt, sier planktonforsker Lars-Johan Naustvoll til Havforskningsinstituttet.

Ikke farlig
Emiliania huxleyi er en ufarlig mikroalge både for folk og fisk, selv om den danner store, og svært synlige blomstringer.

Det eneste farlige kan være redusert sikt for båtfolket. Fiskere rapporterer også at det blir mindre fisk å få. Det kan henge sammen med at også fisken får redusert sikt til å finne bytte.

Algen er vanligst i perioder med varmt vann og rolige vindforhold. Algen har global utbredelse, mest vanlig fra tropiske til tempererte strøk, men den er altså også registrert i polare farvann.