Ser på muligheten for å få navigasjonslys på Raudholmane

Foto: Jan Petter Svendal

Flere båter har kjørt på land på Raudholmane, og i 2015 mistet en person livet etter å ha truffet land.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook

I mars fikk Bjørnafjorden kommune en henvendelse fra en lokal maritim mann som i mange år har jobbet spesifikt med ferger/ fergetrafikk. Hans henvendelse gikk på muligheten få få r navigasjonslys på Raudholmane.

Raudholmane kan være utfordrende å se på kveld og natt, og det er flere mindre båter som har gått på land der.

Den siste alvorlige ulykken skjedde i august 2015, da omkom en person og to andre ble alvorlig skadet.

Etter henvendelsene både i brevform og på telefon, ser nå Bjørnafjorden kommune på mulighetene for å få opp navigasjonslys på Raudholane.

– Jeg har vært i dialog med Bergen Havn som skal se på saken og søke til Kystverket om navigasjonslys på Raudholmane, sier Agnete Haugland Einingsleiar Samferdsle og VA i Bjørnafjorden kommune i et svarbrev.

Bergen havn skal på befaring i juni og vil da se på beste plassering. De vil ta saken videre etter det.

Vi må og etter en eventuelt godkjent søknad vurdere kostnadene opp mot våre budsjett, sier Haugland.