Båt på rek og overvann på E39

Foto: Jan Petter Svendal

Flere steder er vannet kommet over veier grunnet mye nedbør.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

I 14.30-tiden fredag fikk Bjørnafjorden politistasjon inn melding om en hvit/blå ca. 12 fots robåt uten motor ved holmene utenfor Kysthospitalet (skeisosen).

– Ikke noe som tyder på at det har vært personer tilknyttet båten. Skal være mye vann i båten og den drev mot land. Lokalt brannvesen ble varslet, sier vakthavende poltibetjent til NyttiOs.no.

Ellers er politiet forberedt på mye nedbør og kraftig vind de neste timene/ døgnet, og de ber folk vise hensyn i trafikken da det kan bli vanskeligere kjøreforhold.

– Begynner å komme inn meldinger til politiet om veier som er utsatt for oversvømmelse/ flom. Bla. E39 ved Kalandseidet.  Det samme gjelder i utsatte områder, som ved sjøen i naturen  ellers.