Oselvarverkstaden har fått bestilling på to seksæringer

Dette var den første seksæringen Oselvarverkstaden bygget, i 2011. Foto: Jan Petter Svendal

Båtene skal brukes til å lære ungdom roing og seiling, også ungdommer og voksne med nedsatt funksjonsevne.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

Oselvarverkstaden har fått bestilling på to oselvar-seksæringer fra Osterøy Turlag.

«Seksæringane skal leverast våren 2023 og blir første del av eit lengre samarbeid. I neste runde skal båtbyggjarane på Oselvarverkstaden studere Ostrabåten og Nordhordlandsbåten. Dette er to båttyper som ingen bygger i dag. Hvis vi får nødvendig økonomi i prosjektet er planen å bygge ein Ostrabåt», skriver Oselvarverkstaden på sin nettside.

Osterøy Turlag sitt tradisjonsbåtprosjekt er innrettet mot friluftsliv i fjordsystemet rundt Osterøy. Robåter har stor kulturhistorisk verdi for øysamfunnet der ferdselsveien var fjorden i hundrevis av år. Turlaget følgjer opp DNT sitt mål om å være en formidler og tilrettelegger av naturopplevelser og kulturarv. 

«Prosjektet vil i startfasen vera å få bygd to seksæringar ved Oselvarverkstaden i Os. Båtane vert klargjort for segling og bygd etter kunnskap og tradisjonar som er på UNESCO si liste over kulturarv. Målet er å læra ungdom i alle aldrar koordinert og effektiv roing og oppleva segling. Spesielt vil ungdom og vaksne med nedsett funksjonsevne få ei positiv meistringskjensle i robåt. Familiar og grupper kan leige båt og dra på rotur», skriver Osterøy turlag om prosjektet.

Innen 1000-års jubileet for Hamre som kirkested i 2024 skal båtene være i drift med mannskap som har fått opplæring.

Prosjektet omfatter også restaurering av en åttring fra 1800-tallet. Båten gjorde tjeneste som en av mange kirkebåter for folk på Lindåshalvøyen som måtte komme seg over fjorden til Hamrekyrkja.