Fremdeles gult nivå på smitteverntiltak i skolene

Foto: Jan Petter Svendal

Kommunal kriseledelse skal ta stilling til videre tiltak på møte fredag ettermiddag.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Det er fortsatt behov for nasjonale tiltak. Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre. Det kan derfor gjøres flere lettelser.

– Vi prioriterer barn og unge og arbeidsplasser når vi nå letter på tiltakene. Blant annet åpner vi opp for mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten. Vi anbefaler grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler. Kommunene kan beslutte tiltaksnivå etter smittesituasjon. Samtidig gjør vi lettelser i karantenereglene og ber kommunene prioritere ressursene der smittespredningen er størst, sa statsminister Jonas Gahr Støre på torsdagens pressekonferanse.

Regjeringen anbefaler altså fremdeles gult nivå for barnehager og grunnskoler, men de sier også at kommunene kan beslutte tiltaksnivå etter smittesituasjon.

I Bjørnafjorden kommune har vi en flat smittetrend, og vi har 43 nye smittetilfeller så langt denne uken (15 torsdag).

Bjørnafjorden kommune holder fast på gult nivå på smitteverntiltak i grunnskolen inntil videre.

Kommunal kriseledelse (KKL) i Bjørnafjorden kommune skal ha møte klokken 14 i ettermiddag, og om det kommer endringer vil vi komme tilbake til.

Dette presenterte regjeringen torsdag angående barnehager, skoler og SFO

  • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.
  • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler
  • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
  • Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
  • Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
  • Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.
  • Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.