Mye ruskjøring også i 2021

Illustrasjon. Foto: Leserbilde

Et snitt gir 26 rusanmeldte førere hver eneste dag. I Vest politidistrikt er tallene omtrent som året før.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

Ferske tall fra UP (Utrykningspolitiet) viser at hele 9578 bilførere blåste til rødt i 2021 – det tilsvarer 26 rusanmeldte førere hver eneste dag.

Sammenlignet med 2020, er det en nedgang på 790 anmeldte totalt. I Vest politidistrikt er det omtrent uforandret i forhold til fjoråret med 11 færre anmeldte. Øst og Sør-Vest politidistrikt er de to eneste politidistriktene som har hatt en økning, henholdsvis på 76 og 34 anmeldte. Det har vært størst nedgang i Sør-øst-politidistrikt med 264 færre rusanmeldte.

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, mener at politiet gjør et godt arbeid ute på våre veier, men minner om at antall anmeldte kun representerer toppen av isfjellet.  

– Ruskjøring er et stort problem i samfunnet og veikantundersøkelser tyder på at det hver eneste dag kjøres rundt 200 000 km der bilføreren er alkoholpåvirket, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk.  En fjerdedel av dødsulykkene i trafikken skyldes at fører er påvirket, og vi når ikke Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde før vi har fått bukt med ruskjøringen, konstaterer hun.

Aldersgruppen 25 – 34 år er aller verst, og de mellom 35 – 44 år følger på. 9 av 10 rusanmeldte er menn.

– Det er forstemmende at voksne folk ikke tar inn over seg konsekvensene av å kjøre ruspåvirket, sier Kristoffersen. De tre siste årene har totalt 84 personer mistet livet i trafikken grunnet ruskjøring. Mange av disse er helt uskyldige ofre, som mister livet fordi en annen har tatt et uakseptabelt valg.

– Tips politiet ved ruskjøring
Tips fra publikum utgjør normalt halvparten av de som politiet tar, men i fjor gjaldt det langt flere siden politiet ikke kunne gjennomføre vanlige ruskontroller grunnet pandemien og smittevernhensyn.

Kristoffersen er tydelig på at vi også i året som ligger foran oss, må hjelpe politiet for å forhindre fyllekjøring.

–Det er flott at publikum tipser politiet og det er bedre at du tipser en gang for mye. Sammen kan vi skape tryggere rammer i trafikken, avslutter hun.

Ring 112 når du vil tipse om en som tenker å kjøre i fylla eller hvis du observerer mistenkelig kjøreatferd.