Fri- og feriedagane for neste skule- og barnehageår

Foto: Jan Petter Svendal

Det vært 5 utviklingsdagar, og første skuledag til hausten vert 16. august

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

Barnehage- og skulerute for Bjørnafjorden kommune skuleåret 2022–2023 er administrativt vedtatt. Barnehage- og skuleruta for grunnskulen skal utformast som lokal forskrift, jf. opplæringslova §2-2.

Høyringspartar har vore grunnskulane i Bjørnafjorden kommune, organisasjonane og skulane sine rådsorgan, representert ved FAU og SU.

– Vi sendte òg til barnehagane og deira organisasjonar og rådsorgan, melder Bjørnafjorden kommune.

– Vi bad skulane og barnehagane om å distribuere dokumenta vidare til medlemmane i barnehagen eller skulen sine rådsorgan. Andre som ønskte å uttale seg om framlegget til skulerute, kunne òg gi høyringsuttalar.

Høyringa blei kunngjort på Bjørnafjorden kommune sine nettsider.

– Det kom inn tre høyringssvar. Ingen av framlegga til endringar i høyringsuttalane blei tatt til følgje.

BARNEHAGE- OG SKULERUTE FOR BJØRNAFJORDEN KOMMUNE 2022/2023

August 2022Kva skjer?SFO
1.8–5.8 og 8.8–12.8Ferie-SFO
11.8Utviklingsdag. Elevane har fri og barnehagane er stengde
15.8Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengdeSFO stengt
16.8Første skuledag
Oktober 2022
10.10–14.10Haustferie for skulane. Barnehagane er opneFerie-SFO
November 2022
4.11Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengdeSFO stengt
Desember 2022
21.12–30.12Juleferie. For opningstid i barnehagane, sjå vedtektene*SFO stengt
Januar 2023
2.1Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengdeSFO stengt
Februar-mars 2023
27.2 –3.3Vinterferie for skulane. For opningstid i barnehagane, sjå vedtektene*Ferie-SFO
April 2023
3.4–10.4Påskeferie. For opningstid i barnehagane, sjå vedtektene*SFO stengt
Mai 2023
1.5Arbeidarane sin dag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengdeSFO stengt
17.5Grunnlovsdag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengdeSFO stengt
18.5Kristi himmelfartsdag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengdeSFO stengt
19.5Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengdeSFO stengt
29.52. pinsedag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengdeSFO stengt
Juni 2023
20.6Siste skuledag
21.6-23.6 og 26.6-27.6Ferie-SFO