Åtte minutter mellom Svegatjørn og Rådal

Foto: Jan Petter Svendal

Ny E39 åpner i oktober.

Etter syv år med anleggsarbeid nærmer det store E39-prosjektet mellom Bjørnafjorden og Bergen seg ferdigstillelse og veiåpning, melder Statens vegvesen.

– Vegvesenet jobber med en foreløpig plan om vegåpning i oktober i år. Men eksakt dato må vi komme tilbake til, forteller prosjektleder Kelly Nesheim Iversen, som forsikrer om at prosjektet er godt i rute.

Selv om det meste seg ferdig, pågår det fortsatt anleggsarbeid i området ved Rådal og Nordås, samt omfattende arbeid med å teste teknisk og elektronisk utstyr på den totalt 17,7 km lange vegstrekningen.

Tester utover våren
I første del av 2022 vil Statens vegvesen gjennomføre test av anlegget. Senere blir det blant annet beredskapsøvelse med nødetatene. Systemene inne i tunnelene skal testes for ulike scenarioer av hendelser som kan oppstå på strekningen. Det elektriske sikkerhetssystemene skal testes for å sikre at alt virker som det skal. De omfattende testene er en forutsetning for at Vegdirektoratet kan gi sikkerhetsgodkjenning, som må være på plass før snor kan klippes og veganlegget åpnes for trafikk.

Veien blir bygd som fire felts motorvei, der brorparten av veilengden går i tunnel, til sammen 14,7 km. Den lengste tunnelen er den 9,2 km lange Lyshorntunnelen mellom Endalausmarka og Rådal.

Når prosjektet åpner vil kjøreturen mellom Svegatjørn og Rådal ta åtte minutter. Deler av den nye veien vil få fartsgrense på 100 kilometer i timen.

Det er den første veistrekningen i Vestland fylke med tresifret fartsgrense, melder Statens vegvesen.

Alle foto: Jan Petter Svendal