Kraftig vekst hos Norges Jeger- og Fiskerforbund

Illustrasjonsfoto fra Raudlio. FOTO: Jan Petter Svendal

Friluftsliv, jakt og fiske er populært som aldri før.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

Oppsummeringen av antall medlemskap i NJFF stanset på 116.120.
Det er en økning på 6.070 fra året før, noe som tilsvarer en vekst på hele 5,5%! Med det befester NJFF seg som en av landets aller største og mest vitale friluftsorganisasjoner.

Satsing på familien og «vill mat»
– I jubileumsåret vårt satset vi på økt synlighet og positive aktiviteter. Over hele landet ble det feiret utebursdager hvor alle var invitert til å få en smakebit av våre beste råvarer fra naturen. Vi har hatt en satsing på mat som vi kaller «Vill mat», fordi vi jo jakter og fisker i en høstingstradisjon. Vi høster av et overskudd, kortreist og emballasjefritt, forklarer Knut Erik Risvik, organisasjonssjef i NJFF. 

– I tillegg har vi arrangert en rekke kurs og aktiviteter for jegere og fiskere, vi har invitert medlemmene på kinovisning av jubileumsfilmen vår, og vi har vært kraftig til stede på digitale flater med positive og inspirerende budskap. Hele organisasjonen har stilt opp, smiler en godt fornøyd Risvik.

– 2021 er også året da vi så et gjennombrudd for familiemedlemskap i NJFF. Det har slått godt til, og vi teller nå over 12.000 familiemedlemmer. Det lover godt for framtiden.

Størst økning i Hedmark, Nord Trøndelag og Hordaland
Landsgjennomsnittet er altså en medlemsvekst på 5,52% i 2021.
Den største medlemsveksten finner vi i NJFF-Hedmark (9,83%), NJFF-Nord Trøndelag (9,81%) og i NJFF Hordaland (9,40%). 

I Hordaland kom det til 637 nye medlemmer. Totalt var det 7410 betalte medlemmer ved utgangen på 2021.