Vinn inntil 100.000

Nå trenger du ikke lenger levere inn kubber med drikkekartonger, men kan levere inn enkeltvis.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

Det er Grønt Punkt Norge som står for innsamlingsordningen for drikkekartonger og som dermed også står bak lotteriet. Men det er BIR som er ansvarlig for å trekke ut kartonger fra BIR-kunder og levere dem videre til den nasjonale trekning hvor det trekkes 30 vinnere av 10.000 kroner og 1 vinner av 100.000 kroner. BIR tar kontakt med vinnere som kommer fra BIR-kommuner. 

Kan nå levere kartonger enkeltvis
Nå er det enda lettere for flere å konkurrere om toppremien på 100.000 kroner. Fra 2022 kan du vinne med både kubber og enkeltkartonger, Du kan velge om du vil levere kartongene enkeltvis eller i kubber, men hver eneste kartong med navn og nummer er med i trekningen av både 100.000 eller 10.000 kroner.

Flere trekninger i året

Kartongene trekkes først lokalt på 80 forskjellige steder over hele landet. Avhengig av innbyggertall, trekkes det ut mellom én og syv kartonger, til sammen rundt 180 kartonger hvert kvartal. De lokale vinnerne går videre til en nasjonal trekning hvor det trekkes 30 vinnere av 10.000 kroner og 1 vinner av 100.000 kroner. Totalt er det 124 vinnere i Returkartonglotteriet hvert år. Du kan følge trekningsresultatene på Grønt Punkt sine sider.

Slik gjør du det

Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og nummer på drikkekartongen eller kubben. Du kan delta med alle typer drikkekartong i alle størrelser. Også kartongene som tåler væske som for eksempel kartonger til bønner, knuste tomater, sauser og puddinger. Kartongene med navn og nummer kildesorterer du som normalt, sammen med annen papp og papir.