No kan det søkjast om kompensasjonsmidlar

Illustrasjonsfoto: Jan Petter Svendal

Kommunen har fått over 1,3 millionar kroner som skal gå til servering, uteliv, underholdning og overnattingsbransjen.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få nyhetsoppdateringer!

Bjørnafjorden kommune har fått tildelt kr. 1.372.000 i ei ny tildelingsrunde vedtatt i Stortinget 21. desember 2021.

– Midlane er lyst ut med mål om å hjelpe situasjonen til den delen av næringslivet som igjen er ramma av nye smitteverntiltak. Servering, uteliv, underholdning og overnattingsbransjen vil bli prioritert, men også andre kan søkje.

– Støtta blir gitt med eit grunnbeløp i tillegg til eit beløp rekna ut frå tal årsverk i verksemda. Informasjon om tilsette må difor vere med i søknaden, i tillegg til kor mykje støtte verksemda har mottatt tidlegare i 2021.

Gå til søkndasskjema

Søknadsfrist er søndag 16. januar 2022. 
Utbetaling vil etter planen vere i den påfølgande veka.