MDG sørget for at opposisjonen sitt budsjett ble vedtatt

Dermed heller ingen eiendomsskatt.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Det ble et rekordlangt digitalt (teams) kommunestyremøte i Bjørnafjorden kommune tirsdag, hvor budsjettet for 2022 ble siste sak ut.

Og utfallet på budsjettet ble en stor overraskelse, for MDG kom på banen og sørget for at opposisjonen sitt budsjettforslag fikk gjennomslag.

– Da var FrP/H/Uavh sitt budsjett vedtatt med med 20 mot 15 stemmer. MDG tok ansvar, og støttet subsidiert det de mente var det mest ansvarlige budsjettet uten eiendomsskatt. Voksent gjort, skrive Terje Søviknes på sin facebookside etter det 11 timerr lange møtet.

Slik ble det stemt:
SVs budsjettforslag fikk en stemme og falt.

Budsjettforslaget fra MDG fikk fire stemmer (MDG og SV) og falt.

Ap/ Sp og KrFs budsjettforslag fikk 14 stemmer og falt (Ap 8, uavhengig Harald Lekven, KrF og Sp 4)

H/ Frp og Magne Djuviks (uavhengig) budsjettframlegg fikk 20 stemmer og ble vedtatt. (Frp 11, uavhengig Magne Djuvik, Høyre 5 og MDG 3).

FrP/ H/ uavhengig Magne Djuvik sine hovedgrep i budsjettet:

  • Ytterlegare kostnadsreduksjonar gjennom Prosjekt Økonomisk handlefridom i 2023-24
  • Ikkje kompensasjon for prisvekst i 2022 og -23
  • Låge investeringar i økonomiplanperioden
  • Effekt av konkurranseutsetting tenestepensjon
  • Auke i frie inntekter gjennom økonomiplanperioden
  • Ikkje innføring av eigedomsskatt
  • Redusert bruk av oppsparte fond