27 nye smittetilfeller

Foto: Jan Petter Svendal

Mandag var det to nye smittetilfeller, men altså mange de neste dagene.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Vi er inne i nok en uke med forholdsvis høye smittetall i landet, og i tillegg har Omikron-varianten blitt registrert, blant annet to tilfeller i Øygarden.

I Bjørnafjorden kommune dukker det stadig opp nye korona-smittede. Mandag var det bare to nye tilfeller, mens tirsdag var det 12 nye og onsdag var det 13 nye tilfeller.

I kommunen er det nå 586 smittede per 100 000 siste 14 dager, dette er noe under landsbasis som viser 673,5 per 100 000 siste 14 dager.

Totalt er vi nå oppe i 655 smittede siden nedstengingen av Norge i mars 2020. Siste 14 dagene er det registrert 147 nye smittetilfeller i Bjørnafjorden kommune.

De siste ukene viser tallene fra Bjørnafjorden kommune at omtrent halvparten av de smittede er uvaksinerte.

Onsdag meldte Bjørnafjorden kommune at nå kan alle personer over 18 år bestille time for tredje dose koronavaksine, en såkalt oppfriskingsdose. LES MER HER!

Under ser du det som gjelder av tiltak og vaksinering i kommune.

Tiltak

  • Bjørnafjorden kommune har innført lokal smittevernforskrift, i samarbeid med Bergen og omegnskommunane.Forskrifta gjeld frå og med måndag 22. november til og med måndag 20. desember 2021. Forskrifta omfattar registreringsplikt på serveringsstader og munnbindpåbod i butikkar, fellesareal på kjøpesenter, kollektivtransport og taxi. Vi har i tillegg sterk anbefaling om å bruke munnbind andre stader der det ikkje er mogleg å halde 1 meter avstand. Les meir: Bjørnafjorden kommune innfører nye koronatiltak
  • Tilsette i helseinstitusjonane våre skal nytte munnbind ved pleie og nærkontakt med pasientar. Besøkande er òg sterkt oppfordra om å bruka munnbind.
  • For å unngå at tilsette møtest på tvers av einingar og avdelingar, anbefaler kommunen digitale møte i staden for fysiske, eller at møta blir flytta til større lokale, eventuelt utsette.

Vaksinasjon

Kommuneoverlegen melder at det framleis er utfordrande å nå målet om 90 prosent vaksinerte i aldersgruppa 18-44 år. Lågast vaksinedekning har personar mellom 25 og 39 år – og spesielt arbeidsinnvandrarar frå Polen og Litauen. Vi prøver å nå desse gruppene via nettverksgrupper og Facebook.

3. dose-vaksinering:

  • 3. dosevaksinering av utsette grupper er i hovudsak ferdig.
  • Vi har hatt fleire rundar med massevaksinering av 65+ og helsepersonell (17.-19.11., 24.11.), og tilbyr det også 8. og 15.12. Vi tilbyr òg koronavaksine til uvaksinerte/delvaksinerte desse dagane. I tillegg er det kontinuerleg vaksinering hos fastlegane.

Les også: Slik bestiller du koronavaksine

Influensavaksinering:

  • Influensavaksinasjon for personar i målgruppa er godt i gang hos fastlegane. Tilsette ved sjukeheimane er vaksinerte. Det blir massevaksinasjon onsdag 1. desember for dei i målgruppa som ikkje har fått vaksine hos fastlegen. 
    Les meir om influensavaksinasjon 2021