80 nye smittede – halvparten uvaksinerte

Hurtigtest kan hentes flere steder i kommunen. Foto: Jan Petter Svendal

Over tretti smittede bare i forbindelse med helgen.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Bjørnafjorden kommune kommer mandag ettermiddag med en oppdatert rapport på antall smittede sist uke, uke 47, og den viser 80 nye smittetilfeller sist uke.

30 av de smittede er fullvaksinerte, ti delvis vaksinerte og 40 uvaksinerte. 68 av de smittede har kjent smittevei, melder kommunen.

Av de smittede var det 35 barn og unge (0-17 år) og 45 voksne (over 18 år. Kommunen melder at det har vært smitteutbrudd på flere skoler og bedrifter.

I forbindelse med helgen er det registrert 33 nye smittetilfeller, 10 på fredag, 18 på lørdag og 5 på søndag.

Selv om smittetallene øker, mener kommuneoverlegen at vi fremdeles er på risikonivå 2, middels risiko.

– Det er stort press på helsetjenestene som følge av totalsituasjonen, ikke bare korona. Det er òg økt trykk på smittesporing og stor pågang til teststasjonene, melder kommunen.

– Vi følger utviklingen nøye sammen med omegnskommunene våre, Statsforvaltaren og helseforetakene for å samordna anbefalinger og tiltak i vår felles bo- og arbeidsregion.

Teststasjonen i Eikelandsosen er flyttet til Eikelandsfjorden samfunnshus, og har utvidet åpningstid fra to til tre dager.

Under ser du det som gjelder av tiltak og vaksinering i kommune.

Tiltak

  • Bjørnafjorden kommune har innført lokal smittevernforskrift, i samarbeid med Bergen og omegnskommunane.Forskrifta gjeld frå og med måndag 22. november til og med måndag 20. desember 2021. Forskrifta omfattar registreringsplikt på serveringsstader og munnbindpåbod i butikkar, fellesareal på kjøpesenter, kollektivtransport og taxi. Vi har i tillegg sterk anbefaling om å bruke munnbind andre stader der det ikkje er mogleg å halde 1 meter avstand. Les meir: Bjørnafjorden kommune innfører nye koronatiltak
  • Tilsette i helseinstitusjonane våre skal nytte munnbind ved pleie og nærkontakt med pasientar. Besøkande er òg sterkt oppfordra om å bruka munnbind.
  • For å unngå at tilsette møtest på tvers av einingar og avdelingar, anbefaler kommunen digitale møte i staden for fysiske, eller at møta blir flytta til større lokale, eventuelt utsette.

Vaksinasjon

Kommuneoverlegen melder at det framleis er utfordrande å nå målet om 90 prosent vaksinerte i aldersgruppa 18-44 år. Lågast vaksinedekning har personar mellom 25 og 39 år – og spesielt arbeidsinnvandrarar frå Polen og Litauen. Vi prøver å nå desse gruppene via nettverksgrupper og Facebook.

3. dose-vaksinering:

  • 3. dosevaksinering av utsette grupper er i hovudsak ferdig.
  • Vi har hatt fleire rundar med massevaksinering av 65+ og helsepersonell (17.-19.11., 24.11.), og tilbyr det også 8. og 15.12. Vi tilbyr òg koronavaksine til uvaksinerte/delvaksinerte desse dagane. I tillegg er det kontinuerleg vaksinering hos fastlegane.

Les også: Slik bestiller du koronavaksine

Influensavaksinering:

  • Influensavaksinasjon for personar i målgruppa er godt i gang hos fastlegane. Tilsette ved sjukeheimane er vaksinerte. Det blir massevaksinasjon onsdag 1. desember for dei i målgruppa som ikkje har fått vaksine hos fastlegen. 
    Les meir om influensavaksinasjon 2021