UP: – Dette er helt uforståelig

Det anslås at det foretas om lag 140 000 ruspåvirkede kjøreturer hver eneste dag i Norge.

Følg NyttiOs.no på Facebook og få oppdateringer i din feed.

I fjor ble nesten 10 500 mennesker anmeldt for ruspåvirket kjøring i Norge.

– Jeg håper ingen kjører etter julebordet i år, sier Roger Ytre-Hauge i Frende Forsikring. Bileksperten håper julebordshungrige nordmenn ikke fristes til å sette seg bak rattet på vei hjem fra lystige lag de kommende ukene.

I fjor ble nesten 10 500 mennesker anmeldt for ruspåvirket kjøring i Norge.

– Jeg håper ingen kjører etter julebordet i år, sier Roger Ytre-Hauge i Frende Forsikring. Bileksperten håper julebordshungrige nordmenn ikke fristes til å sette seg bak rattet på vei hjem fra lystige lag de kommende ukene.

1 av 4 dødsulykker skjer i rus
Det anslås at det foretas om lag 140 000 ruspåvirkede kjøreturer hver eneste dag i Norge.

– For meg er det helt uforståelig at mange tusen sjåfører er villige til å sette eget og andres liv i fare hver dag, sier konstituert sjef for Utrykningspolitiet, Roar Skjelbred Larsen.

Kjøring i ruspåvirket tilstand var en medvirkende faktor i 23 dødsulykker i 2020. Det er mer enn 1 av 4 ulykker med tragisk utfall.

– Ruspåvirket kjøring kan føre til fatale konsekvenser, derfor er det et av politiets prioriterte kontrollområder med tanke på å forebygge alvorlige trafikkulykker, sier Skjelbred Larsen.

– Bestem deg før julebordet
– Vi vet at antallet bookinger til julebordene har skutt i været og mange er klare for fest. Bestem deg før festen at du ikke skal røre bilen før du er edru igjen. Det kan fort bety at du skal holde deg unna dagen derpå også. Alkohol har overhodet ikke noe med bilkjøring å gjøre, sier Ytre-Hauge, som er fagsjef på motor i Frende.

En undersøkelse YouGov har utført for Frende viser at 1 av 3 har kjørt uten å vite om de er edru dagen derpå.

– Det er på ingen måte greit å kjøre ruspåvirket dagen derpå. Er du usikker på om du kan kjøre rusfri dagen derpå, er det sikkert at du ikke skal kjøre, sier Roar Skjelbred Larsen i Utrykningspolitiet.

– Ta fra dem nøkkelen
Statistikken viser at 86 prosent av anmeldte fyllekjørere i Norge er menn, og at alkohol er det vanligste rusmiddelet. At menn er så overrepresentert blant de som blir tatt for fyllekjøring skremmer bileksperten i Frende.

– Jeg kan ikke fatte hvorfor, men tviler på at årsaken er at kvinnene bare ikke blir stoppet. Her må folk ha nulltoleranse. Det gjelder også deg som mistenker at noen vurderer å ta bilen hjem, for eksempel fra julebordet. Ta fra ham eller henne nøkkelen. Blir de sure får de bare bli det, du gjør dem en potensielt livreddende tjeneste, sier Ytre-Hauge.

FAKTA: Promilleregler og straff

  • Promillegrensen i Norge er 0,2
  • 0,2-0,5 promille: stort sett bot, men førerkortet kan ryke for en periode
  • 0,5-0,8 promille: bot og inndratt førerkort i 12-18 måneder
  • Hvis det har skjedd et uhell, kan inndragningen bli lengre. Dette gjelder selvsagt også med høyere promille.
  • Bøtene i promillesaker settes i forhold til inntekten til den som stoppes.

TIPS: Dette gjør du hvis du mistenker rus bak rattet

  • Hvis det er noen du kjenner som vurderer å kjøre, stopp dem!
  • Ring en taxi eller få noen som er edru til å kjøre personen hjem.
  • Ser du vinglete eller rar kjøring på veien, ring politiet på 02800.